SS.21 COLLECTION No.7

PHOTOGRAPHY: ALEXIA RAISI | MUH: VASILIKI PANOLARIDI | MODEL: SARA TSEHOU