SS.22 HALCYON

PHOTOGRAPHY: ALEXIA RAISI | MUH: ZACHARENIA KANATAKI | STYLING: NOTIS SAKOULAS